A A A

O programie

Witaj w serwisie IMAGINE PREMIUM (DREAMSPARK - PREMIUM)!

 

UWAGA!

W związku z migracją subskrypcji Microsoft Imagine na platformę Azure Dev Tools for Teaching, tymczasowo (do odwołania) dostęp do indywidualnych kont subskrypcji oprogramowania firmy Microsoft na Wydziale Nawigacyjnym został wstrzymany.

Od 2012-01-30 dla naszego Wydziału nastąpiła zmiana nazwy programu MSDN AA na DREAMSPARK-PREMIUM .

Od 2016-08-01 nastąpiła kolejna zmiana nazwy programu DREAMSPARK-PREMIUM  NA IMAGINE PREMIUM.

Imagine Premium (dawniej MSDN AA, Dreamspark Premium) to program dla wydziałów technologicznych uczelni wyższych prowadzących zajęcia z zaawansowanej Informatyki, oraz wydziałów prowadzących zajęcia dydaktyczne z szeroko rozumianej informatyki. Każda jednostka (przykładowo: wydział/instytut/katedra) otrzymuje subskrypcję IMAGINE-PREMIUM, która daje dostęp do platformy Microsoft, serwerów oraz narzędzi programistycznych.

Oprogramowanie, dostarczone w IMAGINE-PREMIUM, może być instalowane na dowolnej liczbie komputerów jednostki. Jego użycie oznacza niekomercyjne wykorzystanie, wyłącznie w celu projektowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz do badań naukowych. Nie wolno go używać do budowania infrastruktury na uczelni (np. w dziekanacie wydziału, wydziałowy serwer pocztowy). Poprzez przystąpienie do tego programu uzyskujemy możliwość zakupu komputerów bez systemu operacyjnego w laboratoriach dydaktycznych. W innym przypadku system operacyjny z projektu IMAGINE można zainstalować tylko na komputerach, które wcześniej posiadały jakąkolwiek wersję systemu operacyjnego firmy Microsoft.

Studenci, którzy wezmą udział w programie IMAGINE-PREMIUM w czasie trwania swoich studiów mogą instalować również oprogramowanie na swoich komputerach osobistych, laptopach. W tym przypadku system operacyjny z projektu IMAGINE można zainstalować tylko na komputerach, które wcześniej posiadały jakąkolwiek wersję systemu operacyjnego firmy Microsoft. Student może się zarejestrować do projektu IMAGINE w semestrze, na którym prowadzone są zajęcia z wykorzystaniem narzędzi pakietu IMAGINE.  Dla kierunku Nawigacja lest to semestr 2, a na kierunku Transport semestr 4.

Pracownicy naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni i inżynieryjno-techniczni mogą instalować oprogramowanie na komputerach mieszczących się w poszczególnych jednostkach/katedrach (z wyłączeniem Dziekanatu) oraz na swoich komputerach osobistych, laptopach. Warukniem koniecznym jest jednak wykazanie, że na prowadzonych zajęciach dydaktycznych jest używane oprogramowanie firmy Microsoft zawarte w ofercie Imagine Premium. Stąd też prawo do instalowania oprogramowania mają tylko ci pracownicy, którzy używają na zajęciach dydaktycznych oprogramowania firmy Microsoft zawartego w ofercie Imagine Premium. W tym przypadku system operacyjny z projektu IMAGINE można zainstalować tylko na komputerach, które wcześniej posiadały jakąkolwiek wersję systemu operacyjnego firmy Microsoft.

W obecnej chwili użytkownikom przystępującym do programu IMAGINE-PREMIUM zakładane są konta w kanadyjskim systemie ELMS (E-Academy License Management System). System ELMS obsługujący konta użytkowników programu IMAGINE nie posiada żadnego interfejsu API za pomocą którego można byłoby ad hoc zakładać, modyfikować i usuwać konta użytkowników. Z tego powodu administrator IMAGINE-PREMIUM dla wydziału Nawigacyjnego, aby dodać, uaktualnić lub usunąć jakiegoś uczestnika programu IMAGINE-PREMIUM musi zalogować się do systemu i ze specjalnego menu wykonać odpowiednie czynności.

System rejestracji użytkowników po stronie Uczelni/Wydziału daje możliwość rejestracji i kontroli zgłoszeń oraz generowania aktualnych list uczestników programu IMAGINE-PREMIUM.

Każdy uczestnik programu ma prawo pobrać klucze licencyjne i wersje instalacyjne oprogramowania dostępnego w ramach programu IMAGINE-PREMIUM. Klucze licencyjne są jednorazowe. Ponowna instalacja oprogramowania, lub jego instalacja na kolejnym stanowisku wymaga pobrania kolejnego klucza licencyjnego. Pobieranie kolejnych kluczy licencyjnych jest uwarunkowane zgodą wydziałowego administratora programu IMAGINE-PREMIUM. W przypadku gdy uczestnik programu wyrazi chęć otrzymania kolejnego klucza licencyjnego z portalu ELMS administrator otrzyma odpowiedni komunikat i wtedy może zatwierdzić lub odrzucić żądanie uczestnika.