A A A

Kontakt

Administrator IMAGINE-PREMIUM

Wydział Nawigacyjny Akademi Morskiej w Gdyni

mgr inż.  Wojciech Stasiak

ul. Morska 81-87

Budynek F,  pokój F-10

tel. wewn: 317

adres e-mail: w.stasiak[at]wn.am.gdynia.pl