A A A

POMOC

Na stronach tego portalu znajdziesz wszystkie informacje dotyczące programu DREAMSPARK-PREMIUM na wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni. W szczególności możesz się dowiedzieć jak postępować w przypadku gdy chcesz skorzystać z programu DREAMSPARK-PREMIUM na naszym Wydziale.

UWAGA: Zezwól na otwieranie okien dla tej witryny w sojej przeglądarce WWW. Zalecaną przeglądarką jest Internet Explorer.

Najczęściej zadawane pytania: